विविध विषयांवर नागरिकांची भेट घेऊन साधला संवाद

विविध विषयांवर नागरिकांची भेट घेऊन साधला संवाद

कुर्ला विधानसभेतील प्रभाग क्र. १५१ मधील ठक्कर बाप्पा या ठिकाणी विविध विषयांवर नागरिकांच्या भेट घेऊन सवांद साधला.