विशेष शिव चरित्रकार ह. भ. प. नामदेव महाराज रवेलकर यांच्या शुभस्ते किर्तनसेवा संपन्न झाली.

विशेष शिव चरित्रकार ह. भ. प. नामदेव महाराज रवेलकर यांच्या शुभस्ते किर्तनसेवा संपन्न झाली.

३५१ व्या शिवराज्याभिषेक दिनाचे औचित्य साधतं आज विशेष शिव चरित्रकार ह. भ. प. नामदेव महाराज रवेलकर (भिरजेवाडी, सातारा.) यांच्या शुभस्ते किर्तनसेवा संपन्न झाली.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *