महाशिवरात्रीनिमित्त महादेवाच्या पिंडीवर बेल पुष्प वाहून घेतले आशीर्वाद

महाशिवरात्रीनिमित्त महादेवाच्या पिंडीवर बेल पुष्प वाहून घेतले आशीर्वाद

ॐ नमः शिवाय 🙏🏻
महाशिवरात्री निमित्त विधानसभेतील विविध ठिकाणी महादेवाच्या मंदिरात जाऊन महादेवाच्या पिंडीवर बेल पुष्प वाहून पूजन करून आशीर्वाद घेतले.
आपला
मंगेश कुडाळकर
विभागप्रमुख, आमदार
शिवसेना प्रतोद 🚩

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *