कुर्ला पूर्व येथील मातृदुग्धशाळा येथील जागेवर धारावी पुनर्वसन प्रकल्प रद्द करण्यासाठी  मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे साहेब यांची भेट घेऊन निवेदन दिले.

कुर्ला पूर्व येथील मातृदुग्धशाळा येथील जागेवर धारावी पुनर्वसन प्रकल्प रद्द करण्यासाठी मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे साहेब यांची भेट घेऊन निवेदन दिले.

कुर्ला पूर्व येथील मातृदुग्धशाळा येथील जागेवर धारावी पुनर्वसन प्रकल्प रद्द करण्यासाठी आज मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे साहेब यांची भेट घेऊन निवेदन दिले.
मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे साहेब यांनी सकारात्मकता दर्शवून याबाबत बैठक घेऊन निर्णय घेऊ असे आश्वासन दिले. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *