कुर्ला नेहरू नगर बिल्डिंग क्र. ११८ च्या पाठीमागील मोठ्या नाल्याची भिंत अचानक कोसळल्याने तात्काळ पाहणी करून नाल्याची भिंत लवकरात लवकर माती टाकून नाल्याची भिंत बांदावी असे निर्देश दिले.

कुर्ला नेहरू नगर बिल्डिंग क्र. ११८ च्या पाठीमागील मोठ्या नाल्याची भिंत अचानक कोसळल्याने तात्काळ पाहणी करून नाल्याची भिंत लवकरात लवकर माती टाकून नाल्याची भिंत बांदावी असे निर्देश दिले.

कुर्ला (पू.) नेहरू नगर बिल्डिंग क्र. ११८ च्या पाठीमागील मोठ्या नाल्याची भिंत अचानक कोसळल्याने तात्काळ पाहणी करून नाल्याची भिंत लवकरात लवकर माती टाकून नाल्याची भिंत बांदावी असे निर्देश दिले.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *